Stichting Het Wolders Ven

Oprichting Het Wolders Ven
De stichting Het Wolders Ven is op 11 augustus 1980 opgericht. 

Contactgegevens
Bezoekadres en locatie:
Koningin Julianalaan 15
5582 JV Waalre
Tel: 040 – 2217312 omdat we tijdelijk dicht zijn i.v.m. het Coronavirus, kunt u beter met vragen contact opnemen met de directeur Marie-José de Vrind-Knops: 06-22485171

E-mail: info@woldersven.nl

Directeur: Marie-José de Vrind-Knops
Telnr. 040-2215936 of 06-22485171

Reserveringen: Rieki Verhoeven
Telnr. 06-52649980 (liefst na 18.00 uur) of
riekiverhoeven@gmail.com

IBAN: NL16RABO0101120230 t.n.v. Het Wolders Ven

Doel van de stichting
De Stichting heeft tot doel het beheren en exploiteren van de villa “Het Wolders Ven” te Waalre, onder meer door personen bij voorkeur uit de gemeente Waalre of wijdere omgeving, die daaraan in verband met  ziekte, ouderdom of om andere redenen in het bijzonder behoefte hebben, in de gelegenheid te stellen zich evt. samen met een mantelzorger in of om “Het Wolders Ven” te ontspannen.

Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting “Het Wolders Ven” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder dossiernummer 4188726.

Het bestuur
Het bestuur van de stichting “Het Wolders Ven” wordt gevormd door de volgende personen:
Voorzitter: C. Wouters
Secretaris: S. Noteboom
Penningmeester: R. Molenaar
Bestuurslid: Mr. P.F.P. Belt
Bestuurslid: P.C.M.C. Bosman
Bestuurslid: W. Ooms
Bestuurslid: Drs. C.H.G.J. van Sambeek

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn daarna voor dezelfde periode herbenoembaar. De bestuursleden ontvangen geen beloning.
De contactpersoon van de stichting “Het Wolders Ven” is mevrouw M.J. de Vrind-Knops in de functie van onbezoldigd directeur.

Verklaring Algemeen Nut Beogende Instelling
Op 7 juli 2008 heeft de belastingdienst een goedkeurende beschikking verstrekt, gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001, dat de stichting “Het Wolders Ven” voldoet aan de gestelde voorwaarden en beschouwd wordt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, geregistreerd onder kenmerk 0091.02.012.

Exploitatie, beheer en financieel beleid en bedrijfsvoering
De stichting wordt geëxploiteerd, beheerd en bestuurd door vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst. Er zijn evenmin medewerkers bij de stichting werkzaam op basis van een detacherings- of uitleenovereenkomst met derden. Sommige vrijwilligers ontvangen een (reis)kostenvergoeding.

Voor de exploitatie van de villa stelt het bestuur jaarlijks een kostendekkend tarief/pensionprijs vast. De stichting heeft niet vermogensvorming tot doel.
De gasten zijn individuele natuurlijke personen of instellingen.
De pensionprijs bedraagt € 295,00 per persoon per midweek (excl. korting voor inwoners van de gemeente Waalre) en € 2.275,00 per vakantie per instelling (in 2020).
De villa wordt jaarlijks voor 40 tot 45 weken verhuurd.
Voor de dekking van ontspanningsactiviteiten of investeringen die het verblijf veraangenamen, ontvangt de stichting bijdragen van de “Vrienden van Het Wolders Ven”. Deze groep vrienden bestaat uit natuurlijke personen, ondernemers en ondernemingen uit de gemeente Waalre.

De stichting werkt samen met organisaties met een vergelijkbare doelstelling, zoals het Rode Kruis en de Vereniging De Zonnebloem.

Werkwijzen
Voor een verantwoorde en professionele wijze van werken van de vrijwillige medewerkers van “Het Wolders Ven”, hanteert de stichting werkvoorschriften, protocollen en richtlijnen. De stichting heeft onder andere protocollen en richtlijnen voor hygiëne, reiniging en het inroepen van medische of verpleegkundige hulp.
Verder hanteert de stichting modelafspraken voor het boeken van een vakantieverblijf van individuele personen of groepen.

Financiën
De vastgestelde jaarstukken over 2019 kunt u hieronder downloaden.

WV balans 2019

WV winst en verliesrekening 2019

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Ondanks het feit dat het Wolders Ven alles doet om een zo’n compleet en correct mogelijke website weer te geven, kan deze onjuistheden bevatten. Het Wolders Ven kan voor eventuele onjuistheden niet aansprakelijk worden gesteld.

Privacy

Het Wolders Ven respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die u via deze website achterlaat bijvoorbeeld ten behoeve van het leveren van informatie, worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.