top of page

Stichting Het Wolders Ven

 

Oprichting Het Wolders Ven

De stichting Het Wolders Ven is op 11 augustus 1980 opgericht. 

 

Contactgegevens

Bezoekadres en locatie:
Koningin Julianalaan 15
5582 JV Waalre
Tel: 040 – 2217312

E-mail: info@woldersven.nl

IBAN: NL16RABO0101120230 t.n.v. Het Wolders Ven

 

Doel van de stichting

De Stichting heeft tot doel het beheren en exploiteren van de villa “Het Wolders Ven” te Waalre, onder meer door personen, die daaraan in verband met ziekte, ouderdom of om andere redenen in het bijzonder behoefte hebben, in de gelegenheid te stellen zich evt. samen met een mantelzorger in of om “Het Wolders Ven” te ontspannen.

 

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting “Het Wolders Ven” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder dossiernummer 4188726.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting “Het Wolders Ven” wordt gevormd door de volgende personen:
Connie Wouters
Stephen Noteboom
Robert Molenaar
Paul Belt
Pieter Bosman
Wilma Ooms
Caspar van Sambeek

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn daarna voor dezelfde periode herbenoembaar. De bestuursleden ontvangen geen beloning.
De contactpersoon van de stichting “Het Wolders Ven” is mevrouw Ellen Hawinkels in de functie van onbezoldigd directeur.

 

Verklaring Algemeen Nut Beogende Instelling

Op 7 juli 2008 heeft de belastingdienst een goedkeurende beschikking verstrekt, gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001, dat de stichting “Het Wolders Ven” voldoet aan de gestelde voorwaarden en beschouwd wordt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, geregistreerd onder kenmerk 0091.02.012.

 

Exploitatie, beheer en financieel beleid en bedrijfsvoering

De stichting wordt geëxploiteerd, beheerd en bestuurd door vrijwilligers. De stichting heeft geen personeel in dienst. Er zijn evenmin medewerkers bij de stichting werkzaam op basis van een detacherings- of uitleenovereenkomst met derden. Sommige vrijwilligers ontvangen een (reis)kostenvergoeding.

Voor de exploitatie van de villa stelt het bestuur jaarlijks een kostendekkend tarief/pensionprijs vast. De stichting heeft niet vermogensvorming tot doel.
De gasten zijn individuele natuurlijke personen of instellingen.
De pensionprijs bedraagt € 395,00 per persoon per midweek (2022) en € 2.700,00 per vakantie per instelling (2022).
De villa wordt jaarlijks voor 40 tot 45 weken verhuurd.
Voor de dekking van ontspanningsactiviteiten of investeringen die het verblijf veraangenamen, ontvangt de stichting bijdragen van de “Vrienden van Het Wolders Ven”. Deze groep vrienden bestaat uit natuurlijke personen, ondernemers en ondernemingen uit de gemeente Waalre.

De stichting werkt samen met organisaties met een vergelijkbare doelstelling, zoals het Rode Kruis en de Vereniging De Zonnebloem.

 

Werkwijzen

Voor een verantwoorde en professionele wijze van werken van de vrijwillige medewerkers van “Het Wolders Ven”, hanteert de stichting werkvoorschriften, protocollen en richtlijnen. De stichting heeft onder andere protocollen en richtlijnen voor hygiëne, reiniging en het inroepen van medische of verpleegkundige hulp.
Verder hanteert de stichting modelafspraken voor het boeken van een vakantieverblijf van individuele personen of groepen.

Financiën
De vastgestelde jaarstukken over 2020 kunt u hieronder downloaden.

Balans WV 2020

Winst- en verliesrekening WV 2020

 

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Ondanks het feit dat het Wolders Ven alles doet om een zo’n compleet en correct mogelijke website weer te geven, kan deze onjuistheden bevatten. Het Wolders Ven kan voor eventuele onjuistheden niet aansprakelijk worden gesteld.

Privacy

Het Wolders Ven respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die u via deze website achterlaat bijvoorbeeld ten behoeve van het leveren van informatie, worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

bottom of page