top of page

Stichting Vrienden van Het Woldersven

 

ANBI gegevens van de Stichting Vrienden van het Wolders Ven

Naam:  Stichting Vrienden van het Wolders Ven

 

RSIN if fiscaal nummer:  805257597

 

Contactgegevens:
Stichting Vrienden van het Wolders Ven
Beekdael 6
5583 TK Waalre

 

Bestuurssamenstelling:
P. van Leeuwen (voorzitter)
A. J. Bonouvrié (secretaris/penningmeester)
J. A. C. Couwenberg
J. J. van Zon
O. Ching
P. C. M. C. Bosman
F. M. van Wijlick

 

Beleidsplan:  zie doelstelling.

 

Beloningsbeleid:  geen beloningen of vergoedingen voor bestuursleden.

 

Contactgegevens

Bezoekadres en locatie:
Koningin Julianalaan 15
5582 JV Waalre
Tel: 040 – 2217312 

E-mail: info@woldersven.nl

IBAN: NL16RABO0101120230 t.n.v. Het Wolders Ven

 

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de belangen van de te Waalre gevestigde stichting Het Wolders Ven, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het verwerven van sponsors en het vormen van fondsen voor voormelde stichting; het organiseren van en/of deelnemen aan activiteiten ten behoeve van voormelde stichting; alle overige wettige middelen die ter bereiking van het doel nuttig kunnen zijn.

 

Financiën

De vastgestelde jaarstukken over 2020 kunt u hieronder downloaden.

WV Vrienden balans 2020

WV Vrienden balans 2021

bottom of page